bəqiyyə

bəqiyyə
is. <ər.> köhn.
1. Artıq qalan şey, qalıq.
2. Ard, geri, mabəd.
3. Məhv olmuş şeyin qalmış hissəsi, qalıqları. Dağılmış köhnə bir binanın bəqiyyəsi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • qiyyə — məh. bax qıy 1. Qiyyə çalmaq (çəkmək) – bərk qışqırmaq, çığırmaq. Bu halda qapı döyülür, evin sakitliyi pozulur. Kəbleyi . . qapını açmağa getdikdə, pişiyin əlini tapdalayır, pişik bərk qiyyə çalır. H. S.. Hərdən şövqə gəlib çəkərlər qiyyə; Dərin …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvəffəqiyyət — <ər.> 1. is. Bir şeyi əldə etmə, istəyinə, məqsədinə nail olma, işdə əldə edilən yaxşı nəticə; uğur, nailiyyət. Müvəffəqiyyət qazanmaq. Müvəffəqiyyət əldə etmək. – Usta Zeynal Mirzə Səfərin oğluna xeyir dua verib, yaxşı yol ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvəffəqiyyətsizlik — is. Müvəffəqiyyət olmadığı hal; uğursuzluq, baş tutmama. Müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq. İş müvəffəqiyyətsizliklə bitdi. – Ancaq bu müddətdə yalnız su quşları ovuna getdiyimdən turac qırqovul ovunda bu ilk müvəffəqiyyətsizlik təbii idi. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvəffəqiyyətli — sif. Müvəffəqiyyət qazanan, müsbət nəticə verən, arzu və məqsədə müvafiq olan; yaxşı. Müvəffəqiyyətli əsər. Müvəffəqiyyətli tamaşa …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütləqiyyətçi — is. Mütləqiyyət tərəfdarı; mütləqiyyətə əsaslanan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvəffəqiyyətsiz — sif. Müvəffəqiyyət qazanmayan, müsbət nəticə verməyən, arzu edilən kimi olmayan, pis, uğursuz qurtaran. Müvəffəqiyyətsiz əməliyyat …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütləqiyyət — is. <ər.> Ali dövlət hakimiyyətinin bir nəfərin – padşahın əlində olduğu idarə üsulu, qeyri məhdud monarxiya, mütləq hakimiyyət. İnqilabi hərəkat geniş lənərək mütləqiyyəti daha artıq sarsıtdıqca mətbuat və söz azadlığı üçün nisbətən geniş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvəffəqiyyətlilik — is. Müvəffəqiyyətli olma, müsbət nəticə vermə; yaxşılıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəqiyyə — ə. 1) artıq qalan, yerdə qalan, qalıq; 2) ardı, dalı; 3) dağılmış bina və s. qalığı, xarabalığı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəqiyyətüsseyf — ə. 1) qılıncdan qurtaran, qırğından salamat qalan, ölümdən qurtaran; 2) m. qalıq, tör töküntü …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”